دانلودمداحی ششماهه 6mahe دانلود مداحی های جدید،مداحی های گمنام و... (بروزترین سایت مداحی) madahi6mahe@yahoo.com جدیدترین مداحی های مداحان معروف و مداحان گمنام http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com 2020-10-28T01:18:36+01:00 text/html 2016-10-23T05:37:03+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم دانلود گلچین دهه دوم محرم ۱۳۹۵-سید رضا نریمانی http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1605 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://zakerin-313.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-22_11-31-40.jpg" style="text-decoration: none; color: rgb(85, 85, 85);"><img class="alignnone size-full wp-image-8888" src="http://zakerin-313.ir/wp-content/uploads/2016/10/photo_2016-10-22_11-31-40.jpg" alt="دانلود گلچین دهه دوم محرم 1395-سید رضا نریمانی" width="150" height="150"></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ابریم و بارون داریم حال پریشون داریم(زمینه)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">لیلای منی مجنون تو ام هر شب تو حرم(شور)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رو سرم سایه علمت روزیم از دستای قلمت(شور)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">حسین من ضیاء هر دو عین من(زمینه)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">هر کس می خواسته باشدی به خدایی برسد(واحد)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با گریه خیمه گاه و می بینم(واحد)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">زائرتم با یه سلام ، به یه سلام ساده(واحد)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عمه جانم زینب عمه جانم زینب(واحد)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بچه ولایی ام و می گم هر بارم(واحد)-سید رضا نریمانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Narimani/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395/Narimani-Golchin%20Dahe%20Dovom%20Moharam%201395-10.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خوش به حال شهدا که پرکشیدن(شور شهدایی)-سید رضا نریمانی</a></p></div> text/html 2016-10-23T05:29:48+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم حسین دهقان_محرم95_شب اول تا شب هشتم http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1603 <li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">یه غریب و بی کس و دربه درم،کوچه هارو میزنم قدم قدم</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/1/2.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">دوباره شهرمون شده سیه پوش،دوباره شده باز محرم...</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/1/1.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">دنیارو بی تو نمیخام برادر،من نگرونمو دلم غمینه...</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/2/1.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(206, 53, 58); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; clear: both; font-family: WNazanin; font-size: 26px; color: rgb(206, 53, 58); word-spacing: -2px;"><br></h2><div><br></div><div><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">سخنرانی زیبا _ حاج علی نوری</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/3/0.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">لطمه زنی،بابا سلام خوش اومدی کنج خرابه</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/3/1.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">لطمه زنی،چی بگم،من از کجا،می زدن منو با پا،بی دلیل و بی هوا</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/3/2.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">لطمه زنی،شب سوم شبه خون،همه از رقیه اییم انا الیه راجعون</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/3/3.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">ذکر حسین حسین حسین</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/3/4.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px; font-family: WNazanin; word-spacing: -2px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">نوای پایانی _ مولا علی علی علی ...</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/3/5.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><br style="color: rgb(85, 85, 85); font-family: WNazanin; font-size: 20px; word-spacing: -2px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(94, 96, 110); font-family: WNazanin; font-size: 20px; word-spacing: -2px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span id="more-3083" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></span></span></p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(206, 53, 58); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; clear: both; font-family: WNazanin; font-size: 26px; color: rgb(206, 53, 58); word-spacing: -2px;"><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">بخشی از سخنرانی حاج علی نوری</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/4/a.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">نوگلام نذر چشای خیس تو برادرم</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/4/b.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">تقدیم یه سیدذاکر_یا رفیق من لا رفیق من اولوم آقا منی ویللمه</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/4/c.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">یعنی آقا دلت میاد دلم بگیره_ازتو دل نمیکنم،قربونت باباننم</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/4/d.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">شده باز دلم هوایی واسه گنبده طلایی،غم تو میسوزونه دلمو</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/4/f.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">روضه_داستان رسول ترک با نوای کربلایی حسین دهقان</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/4/g.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><br style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 20px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(94, 96, 110); font-size: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span id="more-3099" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></span></span></p></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(206, 53, 58); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; clear: both; font-family: WNazanin; font-size: 26px; color: rgb(206, 53, 58); word-spacing: -2px;"><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">عمه ببین که دشمنا ، با تیرو نیزه بی هوا</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/5/1.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">رجزحیدری_صوفیم خواندندو مرتد زاهدان،الامان از وعظ خیل واعظان</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/5/2.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">رجز آذری_علی الحق امیرالمومنین دی،علی فرزاندی سلطانه دیندی</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/5/3.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">رجزحیدری_تا کور شود مدعی عقل و خرد...</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/5/4.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">شورمدافعان حرم و شهدا_به یاد همه خوبان به یاد شهید پلارک</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/5/5.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">پای قلبم به پای ضریحت اگه زنجیره،دلیل گریه هام من ازتوکربلامیخام</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/5/6.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><br style="color: rgb(85, 85, 85); font-size: 20px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(94, 96, 110); font-size: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(0, 0, 0);"><span id="more-3108" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></span></span></p></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(206, 53, 58); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; clear: both; font-family: WNazanin; font-size: 26px; color: rgb(206, 53, 58); word-spacing: -2px;"><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">دیگه شده عازم قاسم به میدان عمل،تاکه بشه زنده،یاده،شیرجنگ جمل</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/6/1.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">اومده نوکره تو پیش تو زانو زده منم ارباب همونی که دلشکستن بلده</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/6/2.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">لالا لالا بخواب جون بابایی، میدونم که میدونم که تشنه قطره آبی</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/7/1.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">سعید مشفقی_توی این دنیا فقط یه یار دارم</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/7/2.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">پاشو پسره لیلا ، اذان بگو برا بابا</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/8/1.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">نمیشه باورم علی، که میخای از پیشم بری</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/8/2.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">قبله قلبمه عشق مسلمه باعث خلقمه رقیه خاتون</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/8/3.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background: rgb(242, 242, 242); list-style: none; height: 32px; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 21px;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; width: 451.594px; float: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(94, 96, 110);">زینب عمه ساداته زینب قبله حاجاته زینب همه دنیامه زینب روح عباداته</p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: rgb(18, 149, 67); float: left; width: 57px; text-align: center; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/moharram_95/8/4.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration: none; font-size: 18px;">دانلود</a></div></li></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(206, 53, 58); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; clear: both; font-family: WNazanin; font-size: 26px; color: rgb(206, 53, 58); word-spacing: -2px;"><br></h2></div> text/html 2016-10-23T05:27:21+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم دانلود دهه اول محرم ۱۳۹۵-حاج حسن خلج http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1602 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">مسجد حضرت امیر تهران</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب اول محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خوب نگاه کن که داره بارون می باره(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عشق حسین تو خونمه ذکر رو لب(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">طوفان درد فاطمه ام را نشانده بود(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای همه میل دل من سوی تو(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2001%20Moharram%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">جوانی ام فدای مرتضی شد(دودمه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب دوم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کاروان آمده از راه پر از ماه(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">تو سر زمین کربلا حالا شده(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ماه عزا رسیده و دلها پر از غم است(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2002%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">تقصیر چشم توست اگر غرق در(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب سوم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت رقیه (س)(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خسته هست پاهام تاره چشمام(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">در به در خرابه ها زندونه این دنیا برام(واحدسنگین)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">حال و روزش با نوای عشق بهتر میشود(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2003%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آب دیدم به یاد لب تو افتادم(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب چهارم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دوباره چشم بستم ناگها تسبیح خاک کربلا(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بعد از بابا از این دنیا دلم خونه(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">میخوای صدام کنی چهل ساله که دلم(واحدسنگین)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عمریست که کشیدم به دلم بار غمت را(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دوری تو منو ویرون می کنه(تک)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2004%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">به ما گفتی صبوری کن صبوری(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب پنجم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت عبدالله بن الحسن(ع)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عشق زینب موندی تنها(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">همیشه پیش تو میدونی من سر به زیرم(واحدسنگین)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">از همون صبح ازل راهم فقط راه شماست(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2005%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">جز آرزوی وصل تو یک دم نمی کنم(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب ششم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت قاسم بن الحسن(ع)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">قاسمم پسر حسنم فدای عمو(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">شدم یتیم تو خودت بهار من شدی(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">یا ایها الحسین و یا ایها الشهید(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">یاحسین تپش نفسم یا حسین(تک)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2006%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پیراهن سیاه تو دارم به تن(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب هفتم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت علی اصغر (ع)(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای طفل بی شیرم لالایی لالایی(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آروم بخوای ای پسرم آروم بگیر ای پسرم(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">من از زبان باد شنیده ام که تشنه ای(تک)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2007%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">منت خدای را به غمت مبتلا شدم(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب هشتم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت علی اکبر (ع)(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">داری میری نفس من میره(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دیگه رها کنید یوسف کنعان منو(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خون چرا از دوری خاکت نبارد کربلا(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بمبی که سوز عشق تو جان ما گذاشت(تک)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2008%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت عباس (ع)(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">توی حرم مصیبت آبه که لبای شش ماهه بی تابه(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای ساقی لب تشنگان ای جان جانانم(واحدسنگین)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">منو اشک و علمداری که دیگر بر نمی خیزد(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395/Khalaj-Shab%2009%20Moharram%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">علی العباس واویلا حسین تنهاست(تک)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب عاشورا محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت امام حسین (ع)(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">داری میری پیش چشمام برادر جان(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روز آخری شبیه مادری(واحد سنگین)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفت زینب ای امیر ملک جان(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">هر که دارد هوس کربلا بسم الله(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Shab%2010%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">من اگر جاهل گمراهم اگر شیخ طریق(شور)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود ظهر عاشورا محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت امام حسین (ع)(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">حسین من حسین من حسین من(زمینه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">افتاده بین قتلگاه تو چنگ کینه سپاه(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بی تو یک لحظه نخواهم همه دنیا را(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20hasan%20khlaj/1395/Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395/Khalaj-Zohr%2010%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(85, 85, 85);">باید تو را به صفحه دل شکل جان کشید(شور)-حاج حسن خلج</a></p></div> text/html 2016-10-23T05:26:37+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم دانلود دهه اول محرم ۱۳۹۵-حاج محمود کریمی http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1601 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هیئت رایت العباس (ع) تهران</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب اول محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;این اشک نیست گوهر بزم عزای ماست(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">هلال محرم که پیدا شده(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">محرم شد و احیای دین عزای امیرالمومنین(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سر زده ماه گریه ها وای من(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ماه ماه ماتمه اومد محرمت(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کیمدی ابوالفضل باشینا(واحد آذری)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">هوای حرم دارم ز عشق تو سرشارم(دو دمه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">وقتی برات گریونم و تا خیمه هات پر میزنم(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2001%20Moharam%201395-10.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کیمدی ابوالفضل باشینا(شور آذری)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب دوم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;شبنم گل لطیف تره از قطره های بارون(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما (زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خیمه شد برپا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا (زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پاره ی قلب مادرم از بر من دور مشو(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">قرق میشه محدوده ی خیمه ها(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">جسمت زخمی مانده بر خاک(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2002%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">من تو دنیا سرگردونم(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب سوم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;صد دانه یاقوت دسته به دسته(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">یه موقعی اومدی که من نایی ندارم(روضه)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">شبی که من جا موندم و وجودم و ماتم گرفت(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه سر بسته تر بهتره(واحد)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">میارم سوغات از کربلا تسبیح(واحد)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">چوبی به لبت نشسته دیدم(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">منتظر مانده ام تا بیایی(دو دمه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2003%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با شهیدانت جان ما هم به قربانت (شور شهدایی)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب چهارم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نمیشه عاشق باشی و دلت نگیره(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با غمت زخم دل غم هاد شد(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">تو خیمه هنوز من سر لشکرتم(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نوای نینوا را دوست دارم(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">داری آتیش به بال و پرم میزنی(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سنگ تو رو به سینه میزنم یا امام حسین(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2004%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عالم زینب والا زینب(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب پنجم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تا چشم وا کردم در این دنیا تو را دیدم(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">از زیر پلکهای پرخون دیدم دویدی تو میدون(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای یادگار عترت و قرآن بیا(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عمو رسیدم از حرم تا بیام با تو(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">به میدان آمد عبدلله از خیمه گاه(دو دمه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2005%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای یار ای یارعباس یابن کرار(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب ششم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پدرش صاحب علم بود(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ثمر ریاض دل علی(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">من بمیرم خاکی شده سر تا پات(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای حسن جانم یتیمت مانده روی دستانم(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیشتر مثل مجتبی شده ای(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2006%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عباس نجل المرتضی(تک)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب هفتم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;گفت ای گروه هرکه نداردهوای ما(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای شرف عالم و آدم سلام(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">گفت ای گروه هرکه ندارد هوای ما(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">شراره ی بی آبی سوزونده لباتو(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رباب می دهد ندا بای ذنب قتلت(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">چقدر نام تو زیباست اباعبدالله(تک)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">علی رفته از هوش که تیر گوش تا گوش(دو دمه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خوب خوبایی خیلی آقایی(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2007%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">گریونم و تا خیمه ها پر میزنم(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب هشتم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;از لا به لای زلف هایش ماه می ریزد(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پاشو نگاه کن که با چه حالی رسیده بابا(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">یم فاطمی در سرمدی مه هاشمی گل احمدی(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">شهیدم کاکلش درخون غلطونه(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">امیرالمومنین صحرای محشر را تماشا کن(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای مصحف پاره پاره من(تک)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ماه ملک منظر باخ(شور آذری)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">جسمت زخمی مانده بر خاک(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2008%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">من از نسل مجنونم(شور)-کربلایی حسین طاهری</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب تاسوعا محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ای مشرف بر تمام هستی(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کیمیدی ابالفضل باشینا(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">از نور سرشاری از عشق لبریزی(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">حسین از بین نخل ها آمد(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای سرو خفته در چمن عباس من(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ای سرو همیشه راست قامت(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2009%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">همه جا کربلا همه جا نینوا(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب عاشورا محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;آه صاحب پرچم آتشین ترین آهه(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کنار علقمه محشر به پا شد(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دلبر ناز آفرین یا ابوفاضل(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">به خیمه قحط آب است(دو دمه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عشقت آبرومه لطفت آرزومه(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب عاشورا محرم ۱۳۹۵-بیت رهبری:<br></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ببند چشم و به چشم دلت ببین غوغاست(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">امشب همه اذن از او بگیرند (نوحه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سید العشاق گفت عشق از آن من است(دو دمه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari/Karimi-Shab%2010%20Moharam%201395-Beit%20Rahbari-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">جسمت زخمی مانده بر خاک(شور)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب شام غریبان محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;کار خودش و عشق مثل همیشه کرد(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پیش پای خودش به خاک افتاد(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">میان میدان بلا حلقه زدند اشقیا(روضه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">میون شعله ها آه یکی می زد صدا آه(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج(زمینه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">من کیم چون پاکبازان در پاکان میکنم(واحد)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سید العشاق گفت عشق از آن من است(دو دمه)-حاج محمود کریمی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Karimi/1395/Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395/Karimi-Shab%2011%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سمت زخمی مانده بر خاک(شور) -حاج محمود کریمی</a></p></div> text/html 2016-10-23T05:26:01+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم دانلود دهه اول محرم ۱۳۹۵-سید مجید بنی فاطمه http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1600 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هیئت ریحانه الحسین (س) تهران</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب اول محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">فصل باران نم نمت آمد(مناجات)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت مسلم (ع)(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">باید قلبم برا تو حرم باشه(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">اشک تو چشمام دل پر درده(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">وا کرد کم کم ، خواند و به دقت نامه را(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خدا اگه دوستم نداشت برا همیشه(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">از طرف زهرا میرسه دست ما(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2001%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">این صبح تیره باز دمی از کجا کز(شعرخوانی)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب دوم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">این اشکها به پای شما آتشم زدند(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بیا برگردیم و آوراه ام نکن بگو من خوابمو(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با پرچم سیاه راه افتادم با بیرق سیاه(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بازم غرق اشکم باه آه و حسرت(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395/Banifatehemeh-Shab%2002%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کشتی شکست خورده طوفان کربلا(شعرخوانی)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب سوم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت رقیه (س)(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله و علی مله رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">منو به اسیری بردن(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">چه دنیای قشنگی با تو داشتم مدینه(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نداری غیر گناه خاطره ی بهتری از من(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2003%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کاش آن زمان در آمدی از کوه تا به کوه(شعرخوانی) -سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب چهارم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه طفلان حضرت زینب (س)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بدون تو برادر جان ببین از زندگی سیرم(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بیرق سیاه راه افتادم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دل بی تاب اومده چشم پر از ماه اومده(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">به فدای تو دو تا دسته گلام(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دلم گشته هم خانه ات به جوش و خروشم(نوحه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">اگه خدا دوستم نداشت(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روز عاشورا که خورشید فروزنده عیان(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2004%20Moharam%201395-10.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">برا خوان عالم چه عالمیان را صدا زدم(شعرخوانی)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب پنجم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;روضه حضرت عبدالله بن الحسن(ع)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">میون این همه نیزه منم رو سینه ات افتادم(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله و علی مله رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دیگه طاقت ندارم توی خیمه بمونم(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دلم قرصه تا وقتیکه پای روضه ات سرم گرمه(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رسیدم به غم خانه ات دلم گشته(نوحه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ندرای غیر گناه خاطره ی بهتری از من(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2005%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کجایی پسرت خاک نشد(شعر خوانی)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب ششم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;رسیدم من کنار تو تا که از مرکب افتادی(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله وعلی مله رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نوه ی یل خیبر اومده یه نفر نه یه لشکر اومده(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رسیدم به غمخانه ات دل گشته غمخانه ات(نوحه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">وقتی دلم دارد هوای مجتبی(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خدا اگه دوستم نداشت(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نداری غیر گناه خاطره ی بهتری از من(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2006%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">به دنیای بی محرم فکر کردی(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب هفتم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;دست ما نیست گرفتار تو هستیم حسین(مناجات)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">لالا لالا گل گندم تو قنداقه کفن پوشی(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله و علی مله رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم (زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">لالا لالا گلم لالا لالا بهارم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رسیدم به غمخانه ات دلم گشته همخانه ات(نوحه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">لا حبیب الا کربلا لا طبیب الا کربلا(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نداری غیر گناه خاطره ی بهتری از من(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">زان تشنگان هنوز و عیوب میرسد(شعرخوانی)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2007%20Moharam%201395-10.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">علی ای تیر با من قطع کردی گفتگویش را(مناجات)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب هشتم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;روضه حضرت علی اکبر (ع)(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خدای اکبره عباس می بینی صبرمو برده(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله و علی مله رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم (زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">باید قلبم برا تو حرم باشه(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نمی تونم که تحمل بکنم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رسیدم به غمخانه ات دلم گشته هم خانه ات(نوحه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دلم قرصه تا وقتی که پای روضه ات سرم گرمه(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-10.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">فقط از داغ تو خوبه همیشه گریه عادت شه(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-11.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">اگر که غم برای توست غم به درد میخورد(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-12.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">امیری حسین ای وای اگه دستامو نگیری حسین(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2008%20Moharam%201395-13.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">زان تشنگان هنوز به ایوب می رسند(شعرخوانی)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب نهم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;روضه حضرت عباس (ع)(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">می دونستم دم رفتن که دیگه بر نمی گردی(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله و علی مله رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آب به لب های تو رو زده(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عمو عباس بی تو قلب حرم می گیره(تک)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رسیدم به غمخانه ات دلم گشته همخانه ات(نوحه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پر از عطر خدایی کف العباس(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سقا مگه چقدر تا خیمه راهه(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-10.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">چقدر نام تو زیباست اباعبدالله(واحد)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-11.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">سقای حسین سید و سالار نیامد(دو دمه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-12.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">یا حبیب الا کربلا یا طبی الا کربلا(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-13.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نداری غیر گناه خاطره بهتری از من(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-14.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">عمو آب عمو آب عمو آب(ذکر)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2009%20Moharam%201395-15.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">السلام علیک یا ابا عبدالله(نغمه خوانی)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);">دانلود شب دهم محرم ۱۳۹۵:</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;روضه حضرت امام حسین (ع)(روضه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">حرمت خواهش چشمای منه(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته(شور)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">رسیدم به غمخانه ات دلم گشته همخانه ات(نوحه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">امشب شهادت نامه عشاق امضا میشود(واحد سنگین)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بسم الله و بالله و علی مله رسول الله(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/Banifateme/1395/Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395/Banifatemeh-Shab%2010%20Moharam%201395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(85, 85, 85);">جان زینب حرف جدایی رو نزن بی تو می میره(زمینه)-سید مجید بنی فاطمه</a></p></div> text/html 2016-09-16T08:57:38+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم آه دل - ویژه محرم الحرام 95 - کربلایی حسین دهقان http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1597 <h2 align="center"><img src="http://jannatolhosein.ir/modiriat/wp-content/uploads/Untitled-150555555555-360x224.gif" class="attachment-clip-left-list colorbox-2397 wp-post-image" alt="آه دل – ویژه محرم الحرام ۹۵ – کربلایی حسین دهقان" width="360" height="224"></h2><p><br></p><h2 align="center"><strong><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">راهنمایی_ویژه <span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">محرم الحرام</span> 95</span></strong></h2><p align="center"><strong><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">با سلام و احترام خدمت بازدیدکنندگان گرامی و محترم</span></strong></p><p align="center"><strong><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">مجموعه آه دل گلچینی از آرشیو صوتی دیوانگان جنت الحسین با مداحی کربلایی حسین دهقان می باشد که شما میتوانید کل این آرشیو را در 2 بخش که بصورت فایل zip میباشد ، دانلود نمایید./ هزینه دانلود : 5 صلوات جهت تعجیل در فرج امام زمان عج می باشد.</span></strong></p><p align="center">&nbsp;<br></p><p align="center"><img class="wp-more-tag mce-wp-more" title="خواندن بیشتر..." src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" alt="" data-wp-more="more" data-wp-more-text="" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" data-mce-src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7"></p><p align="center"><a title="دانلود قسمت اول" href="http://dl.lohof.ir/media/golchin1.rar" target="_blank" data-mce-href="http://dl.lohof.ir/media/golchin1.rar"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">دانلود قسمت اول</span> ، حجم : 328 مگا بایت ، برای دانلود اینجا کلیک نمایید</strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center">&nbsp;<br></p><p align="center"><a title="دانلود قسمت دوم" href="http://dl.lohof.ir/media/golchin2.rar" target="_blank" data-mce-href="http://dl.lohof.ir/media/golchin2.rar"><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;">دانلود قسمت دوم</span> ، حجم : 295 مگا بایت ، برای دانلود اینجا کلیک نمایید</strong></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p align="center">&nbsp;<br></p><p align="center"><strong><span style="color: #000000;" data-mce-style="color: #000000;">برای دریافت<span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"> رایگان این مجموعه بصورت پستی با شماره 09371526240</span> تماس حاصل فرمایید./</span></strong></p> text/html 2016-08-11T05:46:26+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم دانلود شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵ http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1596 <div style="text-align: center;"><img src="http://zakerin-313.ir/wp-content/uploads/2016/08/Moghadam.GozareshHaftegi.1395.04.30.jpg" alt="دانلود شهادت امام صادق (ع) 1395-کربلایی جواد مقدم"></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هیئت بین الحرمین تهران</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">غصه دار غم حضرت صادقم(زمینه)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">شکسته بالم و از پشت میله های قفس(شور)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">تا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم(شور)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آقا خیلی تنگه دلم دیگه نمی تونم(شور)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دوباره بوی دود از شهر مدینه اومد(واحد)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با بال فرشته خدا روی قلبم نوشته(واحد)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پیر بزرگ طایفه بود و کریم بود(شعرخوانی)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ناجی پل صراطم من عاشق کربلاتم(شور)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://vip.opload.ir/vipdl/95/5/zakerin313-4/Moghadam-Ayam-Shahadat-Emam-Sadegh-1395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(85, 85, 85);">ناجی پل صراطم من عاشق کربلاتم(شعرخوانی)-کربلایی جواد مقدم</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><img src="http://zakerin-313.ir/wp-content/uploads/2016/08/EMS.jpg" alt="دانلود ظهر شهادت امام صادق (ع) 95-سیب سرخی-هلالی-بهمنی-حسینخانی"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هیئت عشاق العباس (ع) تهران</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه امام صادق (ع)(روضه)-کربلایی حسن حسینخانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">مادر تو دل من یه دنیا غمه(زمینه)-حاج حسین سیب سرخی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">کل یوم عاشورا کل الارض کربلا(شور و روضه)-حاج حسین سیب سرخی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بین روضه توام که دلم پر گرفته(واحد)-حاج حسین سیب سرخی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">همه دنیامه کرب و بلا کرب و بلا(واحد)-حاج روح الله بهمنی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(85, 85, 85);">شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست(واحد)-حاج عبدالرضا هلالی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">مسموم وا اماما شهید وا اماما(دودمه)-حاج عبدالرضا هلالی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">حراره فی قلوبی برام همون حس خوبی(شور)-حاج روح الله بهمنی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-9.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">محشر نشون میدم عشق و دنیا برای تمرینه(شور)-حاج عبدالرضا هلالی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-10.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">مظهر العجائب اسدالله الغالب (شور)-حاج حسین سیب سرخی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-11.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بنا شده ست زمین و زمان بنام علی(شعرخوانی)-حاج حسین سیب سرخی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-12.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت عباس (ع)(روضه)-کربلایی حسن حسینخانی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/bahmani/1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Helali.Sibsorkhi.Bahmani-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-13.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دنیا اومدیم با این عشق(مناجات)-حاج عبدالرضا هلالی</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><img src="http://zakerin-313.ir/wp-content/uploads/2016/08/resized_275983_393.jpg" alt="دانلود شب شهادت امام صادق (ع) 1395-حاج حسن خلج"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><br></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">حسینیه توحید تهران</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj hasan khlaj/1395/Khalaj-Shahadate Emam Sadegh 1395/Khalaj-Shahadate Emam Sadegh 1395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه امام صادق (ع)(روضه)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj hasan khlaj/1395/Khalaj-Shahadate Emam Sadegh 1395/Khalaj-Shahadate Emam Sadegh 1395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">چه رنج ها که کشیدم(واحد)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj hasan khlaj/1395/Khalaj-Shahadate Emam Sadegh 1395/Khalaj-Shahadate Emam Sadegh 1395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">چه قدر گریه برای تو جان فزاست حسین(مناجات)-حاج حسن خلج</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><img src="http://zakerin-313.ir/wp-content/uploads/2016/08/330x156_1470018606.jpg" alt="دانلود ظهر شهادت امام صادق (ع) 1395-سید مهدی میرداماد"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هیئت آل یاسین قم</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">پیر بزرگ طایفه بود(مناجات)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه امام صادق (ع)(روضه)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">بین کوچه های مدینه تنها و غریب افتادی(زمینه)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">نوح الائمه گفت نوحوا علی الحسین(شور)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-5.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">میون اذکار دعا می کردی(واحد)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-6.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">آن کس که تو را شناخت جان را چه کند(شور)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-7.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">خدایا دلمو با برات حرم تو شاد کن(شور)-سید مهدی میرداماد</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/mirdamad/1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395/Mirdamad-Zohr Shahadate Emam Sadegh 1395-8.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">روضه حضرت ارباب (ع)(روضه)-سید مهدی میرداماد</a></p></div> text/html 2016-08-11T05:43:55+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم جنت الحسین،شهادت حضرت علی(ع)۹۵-حسین دهقان http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1595 <div style="text-align: center;"><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; word-spacing: -2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شور،علی رهبر علی راه و دلیل است</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/95-03-27/ali%20rabar%20ali%20raho%20dalil%20ast.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; word-spacing: -2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شور،حک شده رو مرکزه سینم اسم رقیه ی سه ساله</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/95-03-27/hak%20shode%20ro%20markaze%20sinam.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; word-spacing: -2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شعرخوانی،استخوانی بده ارباب که من هار شدم</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/95-03-27/ostokhani%20bede%20arbab.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; word-spacing: -2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ذکر حیدر حیدر حسین حسین حسن حسن</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/95-03-27/zekre%20heydar.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>زمینه،آه اشک چشام بارونه،قلب فرشته ها چه خونه</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/01.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شور،نام آور حیدره،جنگاور حیدره،دلاور حیدره،علی علی علی</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/02.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شور،امشب از اون شباییه دلتنگم خیلی خیلی خیلی</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/03.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>واحد،دوباره آمده ام گرچه دیر برگشتم،ولی شبیه گداسربه زیربرگشتم</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/04.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>واحد،مرد مظلوم دوران ها ، فاتح بی مثل میدان ها</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/05.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>واحد،ببار ای دیده از داغ علی مرتضی امشب</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/06.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شعرخوانی،خودم شنیدم از تو حدیث طشت و جگر</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/07.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>شور،حس مستی و حس جنون ، دارم با تو ای مهربون</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/08.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ذکر حسین حسین حسین</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/09.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>زمزمه آذری،باشیمی ویررام یارارام زینبه خاطیر...</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/10.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="mp3_textt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; width: 451.594px; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>روضه حضرت رقیه سلام الله علیها _ بازار _ بزم شراب ... بخش اول</b></font></span></p></div><div class="mp3_downloadd" style="margin: 3px 0px 0px; padding: 0px 0px 7px; border: 0px; vertical-align: baseline; float: left; width: 57px; height: 21px; border-radius: 4px; letter-spacing: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ramezan_95/11.mp3" download="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>دانلود</b></font></a></div></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></li><li class="mp3_main" style="margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>منبع سایت جنت الحسین تهران</b></font></span></p></li></div> text/html 2016-08-11T05:42:08+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم دانلود سالروز تخریب بقیع ۱۳۹۵-حاج مهدی اکبری http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1594 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://zakerin-313.ir/wp-content/uploads/2016/07/photo_2016-07-20_10-02-52.jpg" alt="دانلود سالروز تخریب بقیع 1395-حاج مهدی اکبری"></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">هیئت محبان الحیدر (ع)&nbsp;<span id="more-24813"></span>مشهد</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20mehdi%20akbari/1395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395-1.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">ناله هام گواه حال خستمه(زمینه)-حاج مهدی اکبری</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20mehdi%20akbari/1395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395-2.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">اشکم شده سر مایه ام(شور)-حاج مهدی اکبری</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20mehdi%20akbari/1395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395-3.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">دین خدا به زیر دین همت خواهر حسینه(شور)-حاج مهدی اکبری</a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 21.6px; background-color: rgb(249, 249, 249);"><a href="http://dl.zakerin-313.ir/maddahi/haj%20mehdi%20akbari/1395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395/Akbari-Takhribe%20Baghie%201395-4.mp3" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">با جذبه تر از روی تو ارباب ندیدم(شور)-حاج مهدی اکبری</a></p></div> text/html 2016-08-11T05:39:18+01:00 jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com مدافع حرم جنت الحسین|خیمه سوزان عاشورای۹۴-حسین دهقان http://jadidtarinmaddahiha.mihanblog.com/post/1593 <div style="text-align: center;"><ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; font-family: WNazanin; font-size: 20px; text-align: start; word-spacing: -2px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; font-size: 21px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">انتشار برای اولین بار</b></li><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; font-size: 21px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></li><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; font-size: 21px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ashoora94/dardamo%20shafa%20bede%20ashoora%281%29.mp4" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>از فراق کربلا بی قرارم بی قرار ، این جدایی کار این نوکرت رو کرده زار</b></a></span></li><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; font-size: 21px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ashoora94/darya%20darya%20.mp4" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>دریا دریا دریا آرام دل خیمه ، حل مشکل خیمه</b></a></span></li><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; font-size: 21px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ashoora94/lalala%20bekhabo%20kotah%20biaa.mp4" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>لالالالالالا بخواب و کوتاه بیا لالالالالالا با دل من راه بیا</b></a></span></li><li style="text-align: center; margin: 0px; padding: 10px 18.8125px 6px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: baseline; list-style: none; height: 32px; font-size: 21px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://dl.lohof.ir/media/ashoora94/khime%20sozan.mp4" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>خیمه سوزان و ذکر حسین حسین…</b></a></span></li></ul></div>